Academische school

In het schooljaar 2011/2012 zijn wij in samenwerking met de Katholieke PABO Zwolle begonnen aan een traject om binnen drie jaar een academische school te worden.  Een academische school is een school waar onderzoek gedaan wordt om het onderwijs  te verbeteren. De resultaten van de onderzoeken worden gedeeld met andere scholen en andere belanghebbenden.

Het onderzoek wordt gedaan door een WPO-student in samenwerking met  een stageleergroep (bestaande uit de studenten van de Katholieke PABO Zwolle en van de Landstede).  De leergroep wordt begeleid door twee opleiders in de school. (Op onze school Cindy Hartman en Claudi Pronk) Verder werken de leerkrachten van de desbetreffende groepen, die onderzocht worden, mee. De andere leden van het team worden op de hoogte gehouden via de teamvergaderingen.

In het eerste jaar hebben wij een onderzoek gedaan naar het begrijpend lezen op onze school. Uit de toetsgegevens bleek, dat de resultaten op het gebied van begrijpend lezen afnamen.
Onze WPO-student Marloes van Dijk heeft een onderzoek gedaan naar het begrijpend lezen op onze school . N.a.v. dit onderzoek zijn wij anders gaan werken in de bovenbouw.
De tekst en het begrip van de tekst staan nu centraal. De leerkracht laat hardop zien hoe hij/zij de tekst zou aanpakken. Hij/zij is het voorbeeld.  In onderwijstermen modelen genoemd. Daarna doet hij/zij dit samen met de kinderen. Tenslotte doen de kinderen het zelfstandig.
Tevens is er een lesschema opgesteld. Met dit lesschema voor ogen wordt de tekst aangepakt. Ook staat in de lessen een leesstrategie centraal. Deze strategie wordt ondersteund met een pictogram op het bord.
De strategieën die aangeboden worden zijn:
Voorspellen,ophelderen van onduidelijkheden, samenvatten, vragen stellen, relaties en verwijswoorden, visualiseren
Het gehele onderzoek van 2011/2012 kunt u hier vinden.

In het schooljaar 2012/2013 is onderzocht hoe wij zo goed mogelijk tegemoet kunnen komen aan de mogelijkheden van uw kind op het gebied van begrijpend lezen.
Het niveau van het technisch lezen, de woordenschat en de algemene kennis van de kinderen kan erg verschillend zijn. Wij willen hier graag bij aansluiten en het kind op zijn/haar niveau laten werken. Dit om zo goed mogelijk aan te sluiten op het ontwikkelingsniveau van het kind.
Onze student Merel Meulman heeft in de bovenbouw onderzocht hoe wij hier zo goed mogelijk aan tegemoet kunnen komen.  De uiteindelijke resultaten hebben geleid tot een rapport met aanbevelingen. Deze worden nu uitgevoerd in de school.
Het gehele onderzoek van 2012/2013 kunt u hier vinden.

In het schooljaar 2014-2015 hebben we handvaten ontwikkeld voor de leerkrachten van de groepen 5 t/m 7, waarmee we ruimte kunnen bieden aan de vragen van de leerlingen binnen het domein meten. De school wil graag de onderzoekende houding van kinderen in de groepen 5 t/m 7 tijdens de meetles stimuleren, in de hoop dat de leerresultaten op het gebied van meten verhoogd worden.

Het gehele onderzoek van 2014/2015 vindt u hier.

In het schooljaar 2015-2016 heeft Melvin ten Have (vierdejaars student KPZ) een vervolg gegeven aan het onderzoek van vorig jaar dat door Lianne Kortstee werd uitgevoerd. In het schooljaar 2014/2015 hebben we een start gemaakt met het domein Wetenschap en Technieken.
De hoofdvraag van het onderzoek van dit jaar is geworden:  Hoe kunnen leerkrachten de hogere orde denkvaardigheden van kinderen in groep 4 t/m 8 stimuleren?  Door het stellen van meer hogere orde denkvragen in het onderwijs wordt het probleemoplossend, kritisch en creatief denken van kinderen gestimuleerd. Deze vaardigheden sluiten aan bij de gewoontes van de Leader in Me, waar het vooral gaat over zelf leiderschap.
Door het stellen van hogere orde denkvragen kom je tegemoet aan de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen. Dit zorgt ervoor dat informatie beter wordt vastgehouden en de motivatie tot leren toeneemt. 
Het gehele onderzoek van 2015/2016 vindt u hier.

Film academisch onderzoek 2015-2016          Film academische stage op KBS de Korenbloem  


              Werkbezoek OCW, PO raad en Steunpunt Opleidingsscholen aan onze school
                                                              op 2 februari 2017
              

               


 

Laatste Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Agenda

Omschrijving
20 oktober -  Herfstavakantie
31 oktober -  Studiedag mijnplein
07 november -  Oud papier
15 november -  Streetwise

Uit het fotoboek

10 7
8 6