Onderwijs groep 4

Groep 4

De kinderen van de groepen 4 hebben zelf een naam bedacht voor hun groep.

Voor groep 4a is dat "De monsters" geworden en groep 4b heeft voor " De schattepatatjes" gekozen.

In groep 4 kunnen de kinderen al lezen. Natuurlijk blijven we hier veel aandacht aan besteden. Naast het (technisch) lezen komt gedurende het schooljaar het "begrijpend" lezen aan bod.

Ook nieuw in groep 4 is het werken met de methode Staal Taal. Deze methode is een mooi vervolg op de methode Lijn 3 van groep 3.

Bij Staal taal wordt aan de hand van verschillende thema's gewerkt (o.a. thema's : klein, nodig, onderweg, slapen en lekker) . Bij deze methode wordt aandacht besteed aan : woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren en schrijven).

Bij Staal spelling gaan we verder met het aanleren van de verschillende spellingscategorieën.

Met rekenen gaan we beginnen met het aanleren van de tafels. Wat hierbij erg belangrijk is is dat de kinderen snappen wat een keersom is.

Er is dus wel degelijk een verschil in 3 x 4 (3 groepjes van 4) en 4 x 3 (4 groepjes van 3).

Bij het schrijven komen de hoofdletters aan bod. Ook gaan de kinderen in de loop van groep 4 schrijven met een pen i.p.v. een potlood.

Naast deze basisvakken hebben we ook t gym en muziek (van vakleerkracht), tekenen, handvaardigheid, Engels en verkeer.

Groep 4a ‘de monsters’ Juf Ingrid: maandag en dinsdag Juf Jeanette: woensdag, donderdag en vrijdag.

Groep 4b: ‘de schattepatatjes’ Juf Manon: maandag, dinsdag en woensdag (vervangen door meester Thom) Juf Nikee: donderdag en vrijdag