Onderwijs groep 4

Er zijn dit schooljaar twee groepen 4. De kinderen hebben zelf een naam bedacht voor hun groep. Voor groep 4a is dat De kleurrijke monsters geworden en groep 4b heeft voor De wijze uilen gekozen. Wij gebruiken ook in groep 4 de 7 gewoonten van The leader in me. Deze komen de hele dag op diverse momenten voorbij. Door complimenten aan elkaar te geven, te bespreken wat de parels en puzzels van de dag waren en groepsspelletjes te spelen werken we aan een fijne groepssfeer.

In groep 4 kunnen de kinderen al lezen. Natuurlijk blijven we hier veel aandacht aan besteden. Naast het technisch lezen komt gedurende het schooljaar het begrijpend lezen aan bod.

Ook nieuw in groep 4 is het werken met de methode Staal taal. Deze methode is een mooi vervolg op de methode Lijn 3 van groep 3. Met de methode werken we aan verschillende taalgebieden: woordenschat, taal verkennen, spreken, luisteren en schrijven. Staal taal biedt daarvoor verschillende thema's (zoals de thema's: klein, nodig, onderweg, slapen en lekker).

Bij Staal spelling gaan we verder met het aanleren van de verschillende spellingscategorieën. In groep 4 leren de kinderen de categorieën 1 t/m 12.

Met rekenen (De wereld in getallen) blijft het belangrijk dat de kinderen een goed getalbegrip hebben. Waar staat bijvoorbeeld 39 op de getallenlijn van 0 tot 100? En tussen welke tientallen liggen de getallen? Later in het jaar beginnen we met het aanleren van de tafels. Hierbij is het belangrijk dat de kinderen snappen wat een keersom is. Er is immers wel degelijk een verschil in 3 x 4 (3 groepjes van 4) en 4 x 3 (4 groepjes van 3).

Bij schrijven komen de hoofdletters aan bod. In de loop van groep 4 gaan de kinderen met een pen schrijven i.p.v. met een potlood. Daarbij blijven we goed letten op de juiste pengreep en de juiste zithouding (rug tegen de leuning, voeten op de grond/plankje, juiste afstand tussen buik en tafel).

Naast deze basisvakken hebben we twee keer in de week gym van meester Kai of juf Willemijn, muziek van meester Tom, tekenen, handvaardigheid, Engels en verkeer. Eén keer per jaar gaan we naar een voorstelling in het Hoftheater.


Groep 4a De kleurrijke monsters 
Meester Erwin Kerkmeijer: maandag en dinsdag
Juf Jeanette Alferink : woensdag, donderdag en vrijdag

Groep 4b De wijze uilen
Juf Ingrid Ermers: maandag, dinsdag en woensdag
Juf Linda Barendse: donderdag en vrijdag

No demo item exists for the selected template.