Onderwijs groep 4

De kinderen van de groepen 4 hebben zelf een naam bedacht voor hun groep.

Voor groep 4a is dat "De puppies" geworden en groep 4b heeft voor "De jungledieren" gekozen. Wij gebruiken ook in groep 4 de 7 gewoonten van the Leader in Me. Deze komen de hele dag op diverse momenten voorbij.

We werken aan een fijne groepssfeer d.m.v. complimenten aan elkaar te geven, wat waren de parels en puzzels van de dag, spelen van groepsspelletjes

In groep 4 kunnen de kinderen al lezen. Natuurlijk blijven we hier veel aandacht aan besteden. Naast het (technisch) lezen komt gedurende het schooljaar het "begrijpend" lezen aan bod.

Ook nieuw in groep 4 is het werken met de methode Staal Taal. Deze methode is een mooi vervolg op de methode Lijn 3 van groep 3.

Bij Staal taal wordt aan de hand van verschillende thema's gewerkt o.a. thema's klein, nodig, onderweg, slapen en lekker. Bij deze methode wordt aandacht besteed aan : woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren en schrijven.

Bij Staal spelling gaan we verder met het aanleren van de verschillende spellingscategorieën.

Met rekenen gaan we beginnen met het aanleren van de tafels. Wat hierbij erg belangrijk is, is dat de kinderen snappen wat een keersom is.

Er is dus wel degelijk een verschil in 3 x 4 (3 groepjes van 4) en 4 x 3 (4 groepjes van 3).

Bij het schrijven komen de hoofdletters aan bod. Ook gaan de kinderen in de loop van groep 4 schrijven met een pen i.p.v. een potlood.

Naast deze basisvakken hebben we ook 2x in de week gym van meester Kai, muziek van meester Tom, tekenen, handvaardigheid, Engels en verkeer. En 1x per jaar gaan we naar een voorstelling in het Hoftheater.

Groep 4a ‘de puppies’ meester Thom van Steenveldt: maandag t/m vrijdag

Groep 4b: ‘de jungledieren’ Juf Ingrid Ermers: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Juf Monique Weijn: woensdag

No demo item exists for the selected template.