Onze vertrouwenspersonen

Overal waar gewerkt wordt zijn er wel eens misverstanden of gaat er iets niet goed. Bijna altijd kan dat samen opgelost worden. We nodigen u daarom uit om in gesprek te gaan met de leerkracht van uw kind of met de schoolleiding als er vragen of problemen zijn. In de meeste situaties kunnen we deze dan via goed overleg oplossen.

 

Toch kan het voorkomen dat u er samen niet uitkomt, uw klacht of het probleem wordt naar uw mening niet goed opgelost of de drempel is te hoog om met de betrokkenen in gesprek te gaan. In dat geval kunt u een beroep doen op een aantal personen, die u kunnen helpen met uw klacht. Dit staat uitgebreid beschreven in de klachtenregeling, die u aantreft op onze website. 

 

Contactpersonen

Aan onze school zijn twee contactpersonen verbonden: een contactpersoon voor de medewerkers en een contactpersoon voor de ouders. De contactpersoon luistert, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.

 

De contactpersoon voor ouders is:

 

Karlijn Biesterbos-Marissink

 

De contactpersoon voor medewerkers is:

 

Marleen Morelis

Externe vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersoon heeft een specifieke taak als het gaat om ongewenst gedrag op school (zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, machtsmisbruik, discriminatoe, miscommunicatie, agressie en geweld). Hierbij biedt de vertrouwenspersoon begeleiding vanaf het eerste gesprek totdat de klacht is opgelost. De vertrouwenspersoon lost de klacht niet zelf op, maar zal ondersteunen bij het vinden van een goede oplossing.

mijnplein kent vier externe vertrouwenspersonen:

- mw. drs. G.H.M van Loon uit Raalte

- mw. W. N. Hoogeweg uit Zwolle

- dhr. W. G. Jansen uit Heino

- mw. Y. Tiemens uit Schalkhaar

U kunt hen bereiken via het mailadres vertrouwenspersonen@mijnplein.nl Dit mailadres is rechtstreeks aan hen gelinkt. Wilt u in het emailbericht uw contactgegevens vermelden, zodat zij u kunnen bereiken? Een inhoudelijke toelichting op het verzoek voor contact is niet nodig. Wel is het aan te bevelen kort de aard van de kwestie weer te geven.

Onder het kopje 'Regelingen' op deze website vindt u de gehele klachtenregeling. Ook in onze schoolgids vindt u de informatie over de klachtenregeling.

 

 

 

No demo item exists for the selected template.