Onze vertrouwenspersonen

Overal waar gewerkt wordt zijn er wel eens misverstanden of gaat er iets niet goed. Bijna altijd kan dat samen opgelost worden. We nodigen u daarom uit om in gesprek te gaan met de leerkracht van uw kind of met de schoolleiding als er vragen of problemen zijn. In de meeste situaties kunnen we deze dan via goed overleg oplossen.
Toch kan het voorkomen dat u er samen niet uitkomt, uw klacht of het probleem wordt naar uw mening niet goed opgelost of de drempel is te hoog om met de betrokkenen in gesprek te gaan. In dat geval kunt u een beroep doen op een aantal personen, die u kunnen helpen met uw klacht. Dit staat uitgebreid beschreven in de klachtenregeling, die u aantreft op onze website. 
Contactpersonen
Aan onze school zijn twee contactpersonen verbonden: een contactpersoon voor de medewerkers en een contactpersoon voor de ouders. De contactpersoon luistert, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.
De contactpersoon voor ouders is:
Karlijn Biesterbos-Marissink

De contactpersoon voor medewerkers is:
Marleen MorelisNo demo item exists for the selected template.