Onderwijs groep 7Welkom bij groep 7, de Crazy Cactussen. 
 

 

Dit schooljaar hebben we samen een missie: 

Aan het begin van dit schooljaar willen we dat iedereen zich fijn en veilig voelt in de groep, dat er een rustige sfeer ontstaat waarin iedereen zichzelf durft te zijn. 

Onze groep respecteert elkaar, iedereen mag zeggen wat hij of zij wil, we mogen leren van onze fouten en we maken veel plezier! 

Samen werken we aan verschillende doelen zowel groepsdoelen als eigen doelen. Dit doen we aan de hand van de 7 gewoonten.  

In groep 7 starten we met de voorbereiding richting het voortgezet onderwijs. Ouders krijgen informatie over verschillende VO scholen. Daarnaast werken we in de klas aan de zelfstandigheid van kinderen. We verwachten steeds meer eigen verantwoordelijkheid voor het werk en de keuzes die worden gemaakt, het plannen van huiswerk/toetsen is een belangrijk leerproces en we vinden het van belang dat een leerling in groep 7 steeds meer de ‘regie’ in eigen handen neemt tijdens gesprekken. Daarnaast werken we in de groep steeds meer en gerichter op verschillende niveaus. 

Vakken die gegeven worden in groep 7 zijn: 

Taal, lezen, spelling, rekenen, studievaardigheden, begrijpend lezen, natuur, aardrijkskunde/topografie, geschiedenis, Engels, gym, handvaardigheid, tekenen en muziek. 

Naast de ‘standaard’ vakken zijn dit de bijzonderheden die in groep 7 aan bod komen: 

- Het gebruiken van een agenda (leren plannen) 

- Bezoek aan het Hoftheater 

- Verkeersexamen 

- Potlood advies voor het voortgezet onderwijs 

- Werkstuk maken 

- Werken op Chromebook 

- Leerlingenraad ( 1 leerling zit in de leerlingenraad en heeft vergaderingen met de directeur ) 

- Boekenraad ( 1 leerling zit in de boekenraad en heeft vergaderingen) 

- Helpen met klusjes van meneer Vincent 

- Boekbespreking 

- Voorleeswedstrijd groep 7-8

No demo item exists for the selected template.