Onderwijs groep 7

In groep 7 starten we met de voorbereiding richting het voortgezet onderwijs. Ouders krijgen informatie over verschillende VO scholen. Daarnaast werken we in de klas aan de zelfstandigheid van kinderen. We verwachten steeds meer eigen verantwoordelijkheid voor het werk en de keuzes die worden gemaakt, het plannen van huiswerk/toetsen is een belangrijk leerproces en we vinden het van belang dat een leerling in groep 7 steeds meer de ‘regie’ in eigen handen neemt tijdens gesprekken. Daarnaast werken we in de groep steeds meer en gerichter op verschillende niveaus.

Vakken in groep 7

Taal, lezen, spelling, rekenen, studievaardigheden, begrijpend lezen, natuur, aardrijkskunde/topografie, geschiedenis, Engels, gym, handvaardigheid, tekenen en muziek.

Naast de ‘standaard’ vakken zijn dit de bijzonderheden die in groep 7 aan bod komen:

- Het gebruiken van een agenda (leren plannen)

- Bezoek aan het Hoftheater

- Fietsexamen

- Potlood advies voor het voortgezet onderwijs

- Werkstuk maken

- Werken op Chromebook

- Leerlingenraad ( 1 leerling zit in de leerlingenraad en heeft vergaderingen met de directeur )

- Boekenraad ( 1 leerling zit in de boekenraad en heeft vergaderingen met juf Jolanda )

- Helpen met klusjes van meneer Vincent

- Boekbespreking

- Voorleeswedstrijd groep 7-8

Juf Marleen en Juf Maaike

No demo item exists for the selected template.