Onderwijs groep 7

Wij zijn de ‘crazy gangsters’. Als crazy gangsters zijn wij pro-actief, we kunnen dingen zelf oplossen, gedragen ons als een gangster, hebben gangster-respect voor een ander en houden we natuurlijk van gezelligheid.

Daarnaast werken we als een stille gangster in de klas, zodat iedereen aan zijn eigen doelen kan werken.

Om de sfeer goed te houden, hebben we klassenvergaderingen en werken we met de gouden/zilveren weken van LIM. We vinden het belangrijk dat we ons goed voelen in de klas en we leren onszelf kwetsbaar op te stellen. Daarnaast vieren we natuurlijk ook onze successen! Ook werken we vaak samen met ‘de Grappige gappies’.

Juf Kira: maandag, dinsdag en woensdag om de week Juf Monique: woensdag om de week, donderdag en vrijdag.

Juf Pien (stagiaire onderwijsassistent): vrijdag

Groep 7b

Wij noemen onszelf ‘de Grappige gappies’ uit groep 7b. De naam is gekozen door de kinderen zelf met een beetje hulp van de juf.

We hebben samen ons missie statuut geschreven. Een paar belangrijke zaken hieruit zijn:

- Wij willen allemaal door naar groep 8

- Fouten maken is niet erg

- Je hoeft niet altijd de beste te zijn

- Wij denken ook aan anderen

Juf Stephanie: maandag t/m vrijdag

Juf Pien (stagiaire onderwijsassistent): maandag en dinsdag

Algemeen

In groep 7 starten we met de voorbereiding richting het voortgezet onderwijs. Ouders krijgen informatie over verschillende VO scholen. Daarnaast werken we in de klas aan de zelfstandigheid van kinderen. We verwachten steeds meer eigen verantwoordelijkheid voor het werk en de keuzes die worden gemaakt, het plannen van huiswerk/toetsen is een belangrijk leerproces en we vinden het van belang dat een leerling in groep 7 steeds meer de ‘regie’ in eigen handen neemt tijdens gesprekken. Daarnaast werken we in de groep steeds meer en gerichter op verschillende niveaus.

Vakken in groep 7

Taal, lezen, spelling, rekenen, studievaardigheden, begrijpend lezen, natuur, aardrijkskunde/topografie, geschiedenis, Engels, gym, handvaardigheid, tekenen en muziek.

Naast de ‘standaard’ vakken zijn dit de bijzonderheden die in groep 7 aan bod komen:

- Het gebruiken van een agenda (leren plannen)

- Bezoek aan het Hoftheater

- Fietsexamen

- Potlood advies voor het voortgezet onderwijs

- Werkstuk maken

- Werken op Chromebook

- Leerlingenraad ( 1 leerling zit in de leerlingenraad en heeft vergaderingen met de directeur )

- Boekenraad ( 1 leerling zit in de boekenraad en heeft vergaderingen met juf Jolanda )

- Helpen met klusjes van meneer Vincent

- Boekbespreking

- Voorleeswedstrijd groep 7-8