Onderwijs groep 2


Een kijkje in groep 2:

We starten de dag in groep 2 met een inloop. De kinderen komen dan binnen en kijken bij welke activiteit hun naamkaartje ligt. Vervolgens gaan ze hier mee aan het werk. Ondertussen is er tijdens de inloop een kleine kring, de leerkracht geeft op dat moment aan een klein groepje van de klas extra ondersteuning met rekenen en taal. Daarna gaan we samen in de kring. Tijdens de kring kletsen we met elkaar, leren we de cijfers tot en met 20, leren we letters, werken we aan de woordenschat, kijken we schooltv en doen activiteiten op het digibord. Ook zijn we bewegend aan het leren. Door middel van bewegen en spelletjes bieden we letters aan, leren we de cijfers, gaan we rijmen en hakken/ plakken we woorden.

Daarnaast plannen de kinderen elke week twee werkjes in op het planbord. Deze gaan ze dan maken tijdens de werkles op de door hen gekozen dag. Die werkjes zijn bedacht door de leerkracht en worden afgestemd op de leerdoelen voor groep 2. Wanneer de kinderen geen werk gepland hebben, kunnen ze iets kiezen op het kiesbord. Daar kunnen ze voor verschillende activiteiten kiezen. Bouwen met constructie, tekenen, knippen en plakken, spelen in de huishoek op het leerplein of een activiteit kiezen uit de rekenkast, puzzelkast, taalkast.

Naast het spelen en leren in de klas, gaan we ook regelmatig naar buiten om lekker te spelen, maar ook om spelletjes te doen die passen bij het bewegend leren. Elke week krijgen we muziekles van een vakleerkracht en twee keer in de week gymles van een vakleerkracht.

Kortom; Er wordt met veel plezier en op verschillende manieren hard gewerkt aan de leerdoelen in groep 2!

Groep 2:

Juf Mirjam en Juf Christel

No demo item exists for the selected template.