Onderwijs groep 2


Welkom in de regenboog groep 2 van juf Vera en juf Mirjam.      
 

In groep 2 verwerken we de leerstof in een thema. Spelenderwijs werken we binnen dat thema aan allerlei doelen die de kinderen voorbereiden op groep 3 en hun verdere schoolloopbaan. Iedere ochtend beginnen we met de inloop. De kinderen spelen dan rustig op een mat of doen een spelletje of werkje aan tafel. Ze mogen gelijk beginnen en hoeven zo niet te wachten tot alle kinderen aanwezig zijn. De leerkracht heet kinderen die binnenkomen welkom, heeft tijd om even wat extra te herhalen met een groepje, of kinderen juist even een wat uitdagender spelletje uit te leggen. 

We starten iedere dag met de inloop. We kiezen er op dat moment vaak voor om met een klein groepje in de kring te gaan. Dit noemen we de kleine kring. Het voordeel hiervan is dat kinderen vaker aan de beurt zijn en vaak nog meer betrokken zijn bij de activiteiten.  

Na de inloop gaan we in de kring.  We bespreken dan welke dag het is en wat we allemaal gaan doen die dag. Er wordt aandacht besteed aan voorlezen, woordenschat, muziek, Engels, rekenactiviteiten en taalactiviteiten. Aan het eind van de dag bespreken we onze puzzels en parels (wat ging goed en wat kunnen we de volgende keer anders doen).  

Elke week staat er een kind centraal. Hij/zij mag iets meenemen van huis en hierover vertellen.  Wanneer een kind jarig is, maken we een leuk feestje in de kring. 

Tijdens de werkles mogen de kinderen lekker vrij spelen in de hoeken en op de mat. Elke week is er een verplichte activiteit die ze moeten maken. De kinderen hebben de keus op welke dag ze het werkje maken. Dit taakje kan een spelletje met ontwikkelingsmateriaal zijn of bijvoorbeeld een knutselwerkje om de fijne motoriek te oefenen). 

Voor kleuters is bewegen ook heel belangrijk. Twee keer per week hebben we gym van de gymleerkracht en daarnaast zijn we aan het bewegend leren in de klas of op het schoolplein. We hebben een uitnodigend schoolplein waar kinderen heerlijk samen kunnen spelen. 

Het is een gezellige groep en de kinderen kunnen het goed met elkaar vinden. Op maandag, donderdag en vrijdag helpt juf Alette in de groep. Zij gaat dan met kleine groepjes kinderen aan het werk.  

Het is elke dag weer een feestje om in groep 2 te zijn! 


No demo item exists for the selected template.