Onderwijs groep 8

Onze groepsnaam is: ‘Code 8’.

Twee kleinere groepen 7 zijn destijds halverwege het jaar samengevoegd tot een grote groep. De groep krijgt les van 3 leerkrachten. We werken bij diverse vakken in niveaugroepen en maken hierbij gebruik van het leerplein, daarnaast hebben we ook lessen die we met de hele groep volgen.

De kinderen leren hun werk in te plannen, huiswerk te maken. Daarnaast leren zij toetsen en eigen activiteiten te combineren.

Samen kijken we naar de talenten van ieder kind en hopen we door het toepassen van de 7 gewoontes de kinderen te laten ontplooien tot evenwichtige pro-actieve jonge mensen die een goede start kunnen maken in het voortgezet onderwijs.

Groep 8 is een jaar met veel bijzondere momenten! De basisschoolperiode wordt afgerond, kinderen krijgen een advies richting het voortgezet onderwijs, ook de Iep eindtoets staat op de planning. Ook hebben we (in een jaar zonder Corona) meerdere gastlessen van o.a. bureau Halt, de gehandicaptenadviesraad en de Rova.

De periode op de basisschool wordt extra mooi afgesloten door op kamp te gaan en een musical op te voeren. En in de laatste week van het schooljaar worden de leerlingen de school uitgeveegd richting het voortgezet onderwijs.

Meester Gerard: maandag tot en met vrijdag Juf Marleen: maandag, dinsdag en woensdag Juf Claudi: woensdag, donderdag en vrijdag