Onderwijs groep 8

Samen kijken we naar de talenten van ieder kind en hopen we door het toepassen van de 7 gewoontes de kinderen te laten ontplooien tot evenwichtige pro-actieve jonge mensen die een goede start kunnen maken in het voortgezet onderwijs.

De volgende vakken worden aangeboden in groep 8: Taal, lezen, spelling, rekenen, studievaardigheden, begrijpend lezen, natuur, aardrijkskunde/topografie, geschiedenis, Engels, gym, handvaardigheid, tekenen en muziek.

De kinderen leren in groep 8 hun werk in te plannen, huiswerk te maken, presentaties te houden, een boekbespreking houden en we doen mee aan de voorleeswedstrijd. In beide groepen 8 hebben we een leerling die plaatst neemt in de leerlingenraad en een leerling die plaats neemt in de boekenraad. Ook is het van belang dat leerlingen leren om toetsen en eigen activiteiten te combineren.

In groep 8 hebben we meerdere gastlessen van o.a. bureau Halt, de gehandicaptenadviesraad en de Rova.

Groep 8 is een jaar met veel bijzondere momenten! De basisschoolperiode wordt afgerond, kinderen krijgen een advies richting het voortgezet onderwijs, ook de Iep eindtoets staat op de planning.

De periode op de basisschool wordt extra mooi afgesloten door op kamp te gaan en een musical op te voeren. En in de laatste week van het schooljaar worden de leerlingen de school uitgeveegd richting het voortgezet onderwijs.

Groep 8b: Juf Esmee Fridrichs (ma-vrij) en Sam Phijffers (ma-wo)

No demo item exists for the selected template.