Schoolplan 2019-2023

I
n dit schoolplan beschrijven wij ons beleid voor de komende vier jaar. Het geeft informatie over hoe wij in KC de Korenbloem het onderwijs vormgeven. De ambities van dit schoolplan is om te beschrijven waar we over 4 jaar willen staan met ons kindcentrum en hoe we dat denken te bereiken. Dit schoolplan is tot stand gekomen in samenspraak met het team, het bestuur en de medezeggenschapsraad.

                                                                    
No demo item exists for the selected template.