de Ouderraad

De oudervereniging waar elke ouder/verzorger lid van is, heeft als doel de samenwerking tussen u, als ouders/verzorgers van uw kind en de school te bevorderen. Het bestuur van de oudervereniging, de ouderraad stelt zich tot doel een goed contact te onderhouden met alle leden van de oudervereniging, zodat zij als spreekbuis kan fungeren tijdens vergaderingen met directie en team van de school. 
De OR organiseert onder leiding van teamleden allerlei activiteiten. Te denken valt aan het schoolreisje, viering van sint en kerst, maar ook carnaval en activiteiten voor een goed doel. 
Ongeveer één keer per twee maanden vergadert de OR om de activiteiten door te nemen en voor te bespreken. 
De activiteiten worden gefinancierd uit de opbrengsten van het oud papier en de ouderbijdrage. In de jaarvergadering wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld. Ook dit jaar ligt de ouderbijdrage op € 20 per kind. 

De ouderraad bestaat dit schooljaar (2020 - 2021) uit:

Patricia Binnenpoorte
Voorzitter
Manon Koolman
Penningmeester
Petra Kerkvliet
Secretaris
Carole Slegh
Marieke v.d. Woude
Clemens Willems
Ilona Wijnberg
Renate Nijkamp
Wendy Kleiboer
Simone Middelkamp
Heidi Smallegoor
Marloes Slegh
Esther Schoot
Thijs Bruggeman

Namens het team nemen Christel Huiskamp en Charlot Hogeman deel aan de vergaderingen. 

De ouderraad is te bereiken d.m.v. or.korenbloem@mijnplein.nl

Beste ouders,


Jaarlijks ontvangen jullie in oktober een e-mail van ClubCollect waarin je middels een betaalverzoek de Ouderbijdrage kunt voldoen. Ondanks het vrijwillige karakter hebben we jullie steun hard nodig om de extra activiteiten, zoals het schoolreisje, te kunnen blijven bekostigen voor alle kinderen. Het zou jammer zijn als we de ouderbijdrage moeten verhogen of bepaalde dingen niet meer kunnen organiseren. We houden de bijdrage zo minimaal mogelijk en rekenen op jullie support! Benieuwd waar de ouderbijdrage voor ingezet wordt? Kijk dit filmpje van 1,5 minuut. 


Hartelijke groet,

Namens alle kinderen en de ouderraad