De Ouderraad

 

Elke ouder/verzorger kan lid worden van de oudervereniging. Het bestuur van deze vereniging is de oudervereniging(OV). De oudervereniging stelt zich tot doel een goed contact te onderhouden met alle ouders. Op deze manier fungeren zij als spreekbuis tijdens vergaderingen met directie en team van de school. De Oudervereniging organiseert onder leiding van teamleden allerlei activiteiten voor alle kinderen van de Korenbloem. Bv: het schoolreisje, viering sint en kerst, carnaval, activiteiten voor een goed doel. De OV vergadert circa 1 keer per 2 maanden om activiteiten door te nemen. De activiteiten worden gefinancierd vanuit de ouderbijdrage. In de jaarvergadering wordt de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. Dit jaar is dat €25,- per kind. De OV maakt gebruik van Club Collect voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst afgesloten. School verstrekt contactgegevens (naam en emailadressen) aan de OV voor deze vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast staan er 1x per maand oud papiercontainers bij school. Deze inkomsten dragen bij aan de activiteiten voor de kinderen. Elke ouder/verzorger wordt ingedeeld om 2 uurtjes te helpen bij de oud papiercontainer: dit wordt per klas ingedeeld.

De twee kledingcontainers die bij school staan,en de inzamelingston voor Batterijen in school dragen bij voor extra inkomsten. 

Namens het team neemt Jolien Schreurs deel aan de vergaderingen. De oudervereniging is te bereiken via or.korenbloem@mijnplein.nl Nieuwsgierig? Je bent altijd welkom


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ouderraad bestaat dit schooljaar uit:
 

Patricia Binnenpoorte
Voorzitter
Manon Koolman
Penningmeester
Carola Hekkink - Slegh
Ilona Wijnberg
Wendy Kleiboer
Simone Middelkamp
Heidi Smallegoor
Marloes Slegh
Esther Schoot
Laura Deiman
Silvia Freriks
Manon Vosman
Sandy Bergenhenegouwen

Namens het team nemen Christel Huiskamp en Jolien Schreurs deel aan de vergaderingen. 

De ouderraad is te bereiken d.m.v. or.korenbloem@mijnplein.nl


No demo item exists for the selected template.