Medezeggenschapsraad 2023-2024

Wellicht dat uw kind al jaren naar de Korenbloem gaat, of misschien nog maar sinds kort. De tijd op de basisschool is voor elk kind een belangrijke periode. Een periode waar je als kind, graag met plezier op terugkijkt. En dat is waar de Korenbloem ook naar streeft.

Het is goed om te weten dat uw belangen (en daarmee ook die van uw kind) op school door de Medezeggenschapsraad worden behartigd. We stellen ons graag nader aan u voor!

Kennismaken met de MR

De MR op de Korenbloem bestaat uit zes leden: drie leerkrachten en drie ouders.

Ouders MR / GMR

Kim Hulsman
Lid MR
Marieke Velderman
Lid MR
Pim van 't Erve
Lid MR

Leerkrachten

Stephanie van Uden
Bovenbouw
Marleen Morélis
Bovenbouw
Marc Temmink
Middenbouw
De directie maakt geen deel uit van de MR. Wel is de directeur veelal bij vergaderingen aanwezig om MR leden te informeren over verschillende onderwerpen of ontwikkelingen.

Wat doet de MR?
De belangen van leerlingen, ouder(s), verzorger(s) en het personeel worden op de Korenbloem vertegenwoordigd door de Medezeggenschapsraad (MR). Daarnaast heeft de MR een zetel in de overkoepelende Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van ‘Mijn Plein’. Dit is het overkoepelende bestuur van 22 scholen in Salland. De bevoegdheden van de MR liggen trouwens formeel vast in de Wet op de Medezeggenschap Scholen (WMS).
 
Over welke onderwerpen praat de MR?
Vele verschillende onderwerpen worden besproken. Dit varieert van huisvesting van de school of de ontwikkeling van de Brede School tot schooltijden, schoolvakanties of onderwijskundige aspecten. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan de projectweken bij de start van het nieuwe schooljaar, scores van de cito-toetsen, het verslag van de Onderwijsinspectie, maar ook voorgestelde veranderingen of vernieuwingen binnen de Korenbloem. Naast de financiële cijfers van de school en personele ontwikkelingen, komt ook de communicatie met de ouder(s) of verzorger(s) en het team op tafel.
 
Instemmen en adviseren
De schooldirectie moet bij het nemen van sommige beslissingen deze voorleggen aan de MR. De MR heeft hierbij een adviserende of instemmende verantwoordelijkheid. Ook dit ligt vast in de WMS.
 
De MR is echter niet voor alles het eerste aanspreekpunt. Want als er dingen zijn die u belangrijk vindt en direct te maken hebben met uw kind (of de klas), bespreek ze dan met de leerkracht. Voor klachten kunt u altijd terecht bij de directie. 
 

Laat de MR weten wat er leeft!

In de kern gaat het de MR uiteindelijk maar om één ding: het reilen en zeilen van de Korenbloem primair in het belang van uw kind of kinderen. Om dit waar te kunnen maken vinden wij het daarom belangrijk te weten wat er leeft onder de ouder(s) of verzorger(s). Alleen dan kunnen wij uw belangen zo goed mogelijk behartigen. Dat is waar wij voor staan.
Hebt u vragen, wilt u iets met ons delen of een onderwerp voorleggen?
Stuur ons dan een mail mr.korenbloem@mijnplein.nl met vermelding van uw telefoonnummer.
Wij nemen vervolgens telefonisch contact met u op.

 


 


 

No demo item exists for the selected template.