Onderwijs groep 3


In groep 3 leren we de leerlingen veel leuke dingen, daarbij gebruiken wij de 7 gewoonten van Leader in Me.

Wij stimuleren erg de zelfstandigheid van de kinderen, wees proactief en maak je eigen keuze. Je kunt heel veel zaken zelf oplossen/bedenken/regelen. Gewoonte 1

    

Één van de belangrijkste dingen die we de kinderen leren is; het leren lezen.

Wij werken met de methode “Lijn 3”. Hierin leren de kinderen de eerste 6 thema’s alle letters. Na deze thema’s leren we met de doelen vlotter lezen en is er nog meer aandacht voor begrijpen wat je leest.

Als de kinderen alle letters kennen sluiten we af met een groot letterfeest! Gewoonte 7

 

Kinderen die moeite hebben met lezen krijgen extra begeleiding en kinderen die al meer kunnen krijgen extra uitdaging.

 

Elke dag krijgen de kinderen ook rekenen middels de methode “Wereld in Getallen” en schrijven middels de methode “Klinkers”. In de ochtend besteden we veel aandacht aan de basisvakken, omdat we dan nog lekker fris zijn. Gewoonte 3

Verder besteden we ook tijd aan Engels, handvaardigheid, tekenen en oefenen we op de computer met lezen en rekenen.

Daarnaast hebben de kinderen 2 keer per week gym van onze vakleerkracht Kai en 1 keer in de week muziek van onze vakleerkracht Tom. Ook gaan we 1 keer per jaar met de hele klas naar het Hoftheater. Een super leuk uitje! Gewoonte 6

Maar natuurlijk maken we ook veel plezier! We zorgen dat we de dag samen beginnen en samen afsluiten. En het belangrijkste is dat we het gezellig hebben samen en dat ieder kind mag ontwikkelen op zijn manier in zijn eigen tijd. Gewoonte 4 en 5

Groep 3a ‘de Goudzoekers’ Juf Jolanda: maandag, dinsdag en woensdag Juf Marjolein: donderdag en vrijdagochtend

Groep 3b ‘de Stoere Vlinders’ Juf Ingrid: maandag t/m vrijdag