​Zorgplan KC de Korenbloem

De zorg voor leerlingen met specifieke leerbehoefte is een zorg voor het hele team.
Wij hebben daarom afspraken gemaakt hoe wij aan deze specifieke leerbehoefte van groepen kinderen tegemoet komen op schoolniveau. In dit document is getracht een zo volledig mogelijk beeld te geven hoe de zorg op onze school wordt gerealiseerd. Hierbij zijn de uitgangspunten van ons samenwerkingsverband 23-05 leidend.   
   


                                                                       
No demo item exists for the selected template.