Groep 6

Wij zijn ‘de gangsters’ van groep 6a. 
 

 

 

De kinderen hebben veel verschillende groepsnamen bedacht. Samen met de juffen (juf Monique en Juf Kira) hebben ze uiteindelijk gekozen voor ‘de gangsters’. Hieronder staan alle gangster-regels. Omdat de groep het moeilijk vond om een missie te bedenken hebben we elke gangster-regel uitgewerkt tot een ‘missie van de maand.  Hiernaast zie je er een voorbeeld van, zodat de leerlingen ook weten wat er precies onder valt en hoe we er dan voor kunnen zorgen dat ze hun missie kunnen voltooien 
In onze groep zitten in totaal 21 kinderen; 12 jongens en 9 meisjes. 

We werken in de klas met leiders, zodat iedereen ergens verantwoordelijk voor is. Ook hebben we een klassenvertegenwoordiger en zit er een leerling in de boekenraad. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan denken in verschillende projecten die op school lopen. Zo werken we ook samen aan gewoonte 5 (eerst begrijpen en dan begrepen worden). 
Wij vinden het prettig om rustig te werken, maar het is ook erg belangrijk om de zaag scherp te houden. Dus wat humor tussendoor of wat bewegingsspelletjes vinden we erg leuk om te doen. 

 
In groep 6 krijgen we les in alle basisvakken zoals o.a. rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen, aardrijkskunde, natuur en geschiedenis. Natuurlijk is er ook tijd voor leuke dingen zoals o.a. gymmen, buitenspelen, muziekles, handvaardigheid, tekenen en voorlezen.  
Ook krijgen we huiswerk mee naar huis, zodat we al een beetje leren plannen. Dat is erg belangrijk in groep 7 en 8 en op het voorgezet onderwijs. In onze maandkalender schrijven wij alle belangrijke dingen op, zodat we goed weten wat we gaan doen en wat er van ons wordt verwacht. 

Wij gaan er een ‘gangster’ leuk jaar van maken! 

 

Dit jaar heet groep 6b: “de gezellig monsters  

 

Tijdens het bedenken van onze groepsnaam kwamen er veel verschillende ideeën naar voren. Van al deze ideeën heeft juf Stephanie een groepsnaam gemaakt.  

 

Wij zijn in totaal met 19 kinderen. 8 jongens en 11 meisjes.  

In groep 6 doen we veel leuke dingen. Zo gaan we een keer naar de Kruisverheffing om de Beiaard te bezoeken, gaan we hopelijk ook schoolreisje en nog veel meer.  

 

Samen hebben wij onze missie opgesteld.  

Onze missie is: Wij willen er samen een leuk jaar van maken!  

Wij hebben verschillende dingen bedacht om deze missie te laten slagen. Bijvoorbeeld:  

  • Iedereen mag meedoen  

  • Ruzies snel oplossen

  • Af en toe een feestje Monster Achtergrond-beelden | Gratis vectoren, stockfoto's & PSD's 

  • Humor 

  • Samenwerken  

  • Luisteren naar elkaar en  

  • Altijd elkaar helpen  

 

Onze groep heeft inmiddels een klassenvertegenwoordiger en een leerling voor de boekenraad gekozen. De kinderen die mee wilden strijden mochten zichzelf presenteren. Dat was nog behoorlijk lastig! Op deze manier oefenen we het presenteren meteen een beetje want er komen nog verschillende momenten dat de leerlingen voor de groep staan.  

 

Vele handen maken licht werk dus hebben wij ook leiders in de klas. Iedereen is leider van een onderdeel. Bijvoorbeeld leider van de Chromebook, leider van het uitdelen, leider van het oud papier enz. De kinderen leren dan dat we samen verantwoordelijk zijn voor onze klas.  


No demo item exists for the selected template.