Groep 6

Groep 6 'de rangers'

Rangers zijn kinderen die meer willen weten over dieren en planten en hoe wij de natuur het best kunnen beschermen. Elke week krijgen de kinderen een les opgestuurd van WWF Rangers. De lessen gaan over onderwerpen die op dat moment spelen in de wereld. Zo leren de kinderen hoe belangrijk de natuur voor ons is! Zo hebben we dit jaar bloembollen geplant voor onze insectentuin en maken we een herbarium over planten in het voorjaar.

Groep 6 is de enige groep op deze school dat uit één klas bestaat. Groep 6 is een jaar waarin we ons vooral richten op het proactief werken en plannen maken. De kinderen moeten zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen werk en planning. Op welke dagen leer ik voor mijn toets? Kan ik dit alleen of vraag ik hulp? Nadenken voor je iets vraagt. In groep 6 maken de kinderen een werkstuk en houden ze een boekbespreking en spreekbeurt. Ook besteden we meer aandacht aan werkwoordspelling en begrijpend lezen.

Als klas hebben we samen afspraken gemaakt waar wij ons allemaal aan houden. Voorbeelden zijn: We werken goed samen, helpen elkaar en hebben respect voor elkaar. Dit zijn afspraken die overeenkomen met de 7 gewoontes van 'the leader in me'.

Meester Marc: maandag t/m vrijdag