Groep 6

Dit jaar heet groep 6: “de leuke, coole bruljante junglegroep”

Tijdens het bedenken van onze groepsnaam kwamen er veel verschillende ideeën naar voren. Van al deze ideeën heeft juf Stephanie een groepsnaam gemaakt.

Wij zijn in totaal met 25 kinderen. 11 jongens en 14 meisjes. Dit jaar hebben wij extra ondersteuning van juf Kim, erg fijn!

In groep 6 doen we veel leuke dingen. Zo gaan we een keer naar de Kruisverheffing om de Beiaard te bezoeken, gaan we hopelijk ook schoolreisje en nog veel meer.

Samen hebben wij onze missie opgesteld.

Onze missie is: Wij staan altijd voor elkaar klaar, zodat iedereen zich fijn voelt en we samen naar groep 7 kunnen!

Wij hebben verschillende dingen bedacht om deze missie te laten slagen. Bijvoorbeeld:

· Wij helpen elkaar wanneer dit nodig is.

· Als iemand zich niet fijn voelt dan proberen we dit samen op te lossen, zodat hij/zij zich weer fijn voelt.

· Wanneer je iemand wilt helpen en diegene zegt laat mij even met rust, dan laat je hem/haar even met rust en loop je weg.

· Wij sluiten niemand buiten.

· Afspraak is afspraak

Onze groep heeft inmiddels een klassenvertegenwoordiger en een leerling voor de boekenraad gekozen. De kinderen die klassenvertegenwoordiger wilden worden moesten vertellen waar iedereen op hem/haar moest stemmen. Daarna hebben wij met de klas gestemd en is onze klassenvertegenwoordiger gekozen.

Vele handen maken licht werk dus hebben wij ook leiders in de klas. Iedereen is leider van een onderdeel. Bijvoorbeeld leider van de Chromebook, leider van het uitdelen, leider van het oud papier enz. De kinderen leren dan dat we samen verantwoordelijk zijn voor onze klas.

No demo item exists for the selected template.