Gebruik een gemeenschappelijke taal

“Het beste wat je kunt worden, is jezelf”

Stephen Covey is een bekendheid in Amerika. In 1989 schreef hij het boek “de zeven eigenschappen van effectief leiderschap”. In 1997 schreef hij, na vele verzoeken van aanhangers van zijn theorie, het boek “de zeven eigenschappen van effectieve families”. Helaas is Stephen Covey in 2012 overleden maar zijn gedachtengoed gaat voort.

De 7 eigenschappen, oorspronkelijk bedoeld voor leidinggevenden, bleken zeer goed toepasbaar in elke situatie waarin mensen een relatie met elkaar hebben. De theorie achter de 7 eigenschappen is zo simpel en krachtig dat het zich makkelijk laat vertalen naar “zelf-leiderschap”. Zowel op niveau van volwassenen, maar ook zeker, natuurlijk speelser, op niveau van kinderen.
In elke groep wordt er aandacht aan besteed en leren kinderen hoe zij effectief kunnen zijn in communiceren en relaties. In Nederland zijn enkele scholen die werken vanuit de 7 gewoontes.
Om succesvol te kunnen ontplooien tot evenwichtige jonge mensen, die proactief zijn en zich bewust zijn van hun talenten maken wij op De Korenbloem gebruik van de volgende 7 gewoonten: 

1. Ik ben proactief. ( ik kan kiezen en neem mijn verantwoordelijkheid voor mijn keuzes)
2. Ik begin met het eind in gedachten. (ik heb een doel voor ogen)
3. Ik doe belangrijke dingen eerst. (eerste werken dan spelen)
4. Ik denk win-win. (niet alleen ik, niet alleen jij, maar beter voor ons allebei)
5. Eerst begrijpen, dan begrepen worden. ( ik luister niet alleen maar ook vooral met mijn ogen en mijn hart om jou te begrijpen)
6. Creëer synergie. (samen kunnen we meer dan alleen)
7. Houd de zaag scherp. ( ik zorg goed voor mijn lichaam, geest en ziel)

De 7 gewoontes helpen ons:

• om – op basis van keuzemogelijkheden en argumentatie – zelf verantwoorde beslissingen te nemen
• om tijd zinvol te besteden.
• om bewust te worden van eigen zijn en kunnen; elkaar te begrijpen en relaties op te bouwen en te onderhouden
• om de kracht van samenwerken te ontdekken en te gebruiken.
Kortom: Leiderschap is vanuit een positief zelfbeeld ruimte en tijd krijgen om verantwoorde keuzes te maken, voor jezelf, de ander en je als totaal mens te ontwikkelen. 

No demo item exists for the selected template.