de Ouderraad

De oudervereniging waar elke ouder/verzorger lid van is, heeft als doel de samenwerking tussen u, als ouders/verzorgers van uw kind en de school te bevorderen. Het bestuur van de oudervereniging, de ouderraad stelt zich tot doel een goed contact te onderhouden met alle leden van de oudervereniging, zodat zij als spreekbuis kan fungeren tijdens vergaderingen met directie en team van de school. 
De OR organiseert onder leiding van teamleden allerlei activiteiten. Te denken valt aan het schoolreisje, viering van sint en kerst, maar ook carnaval, en activiteiten voor een goede doel. 
Ongeveer één keer per twee maanden vergadert de OR om de activiteiten door te nemen en voor te bespreken. 
De activiteiten worden gefinancierd uit de opbrengsten van het oud papier en de ouderbijdrage. In de jaarvergadering wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld. Ook dit jaar ligt de ouderbijdrage op € 20 per kind. 

Notulen jaarvergadering 2016

De ouderraad bestaat dit schooljaar (2016-2017) uit:
Linda Bosman (voorzitter)
Sarah Kuik (secretaris) 
Astrid Bloo (penningmeester) 
Yvonne Hunneman
Esther Hogeboom
Fenneke Damman
Marieke ter Haar
Marloes ter Haar
Jessica Lute
Wendy Hageman
Petra Kerkvliet
Marieke van ďe Woude

Namens het team nemen Gerard Mollink en Mirjam de Bruijn deel aan de vergaderingen. De ouderraad is te bereiken d.m.v. or.korenbloem@mijnplein.nl

Laatste Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Agenda

Omschrijving
20 oktober -  Herfstavakantie
31 oktober -  Studiedag mijnplein
07 november -  Oud papier
15 november -  Streetwise

Uit het fotoboek

10 7
8 6