de Ouderraad

De oudervereniging waar elke ouder/verzorger lid van is, heeft als doel de samenwerking tussen u, als ouders/verzorgers van uw kind en de school te bevorderen. Het bestuur van de oudervereniging, de ouderraad stelt zich tot doel een goed contact te onderhouden met alle leden van de oudervereniging, zodat zij als spreekbuis kan fungeren tijdens vergaderingen met directie en team van de school. 
De OR organiseert onder leiding van teamleden allerlei activiteiten. Te denken valt aan het schoolreisje, viering van sint en kerst, maar ook carnaval en activiteiten voor een goed doel. 
Ongeveer één keer per twee maanden vergadert de OR om de activiteiten door te nemen en voor te bespreken. 
De activiteiten worden gefinancierd uit de opbrengsten van het oud papier en de ouderbijdrage. In de jaarvergadering wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld. Ook dit jaar ligt de ouderbijdrage op € 20 per kind. 


De ouderraad bestaat dit schooljaar (2018-2019) uit:
Linda Bosman (voorzitter)
Petra Kerkvliet (secretaris) 
Astrid Bloo (penningmeester) 
Yvonne Hunneman
Fenneke Damman
Marieke ter Haar
Marloes ter Haar
Jessica Lute
Marieke van ďer Woude
Clemens Willems
Manon Koolman
Meta Egbertzen

Namens het team nemen Gerard Mollink en Stephanie van Uden deel aan de vergaderingen. 

De ouderraad is te bereiken d.m.v. or.korenbloem@mijnplein.nl

Laatste Nieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

Agenda

Uit het fotoboek

handen wassen flyer open huis
Lente-in-Overijssel thumbnail_IMG_0861